Förädling


Korvtillverkning 75:-/kg, debiteras för färdig produkt

Rökning av produkt 75:-/kg, minsta debitering om 5kg och färdig produktAlla produkter vacuumförpackas, 12:-/påse