Idag har vi ungefär sammanlagt 8000 grisar i våra stallar i Kragsta och Finsta. Vi har integrerad SERO grisproduktion. Hos oss varvas det varannan vecka med insemination och varannan vecka med grisning. Vi har 462 suggor som är uppdelade på elva grupper och när det är dags för grisning för en grupp föds det omkring 550 kultingar. Våra grisar lever sedan hos oss till dom uppnår en mogen vikt för slakt som brukar vara omkring 24 veckors ålder.

 

Våra grisar åker till Dalarna, Ickholmen för slakt. Men dom som vi gör återtag på kör vi själva till Skebobruk för slakt. Som vi sedan förädlar i dess olika delar och även tillverkar korv av.

 

Det huvudsakliga fodret som grisarna äter produceras på våra egna gårdar och arrenderad åkermark som ligger strax utanför Norrtälje i Estuna, Lohärad och Finsta som uppnår en areal om ca 1000 hektar.

 

Vi köpte en befintlig rörelse i våras och då startade vi Finsta kött som ligger under Kragsta Drifts AB. Kragsta Drifts AB har drivit grisproduktion i många år. Sedan mitten av 1960-talet av nuvarande ägarens far och farbror, Lars-Erik och Allan Sandgren. Idag är det Jonas Sandgren själv som står som ägare.

 

Vi har till dagens datum gjort en helrenovering i den lokal där det från allra första början var stall för lantbruksskolans hästar i Finsta.

Idag är det en mycket trevlig och bra lokal för vårat ändamål, chark och förädling av tamboskap som gris, nöt och lamm. Men vi har även förädling av skogens vilda djur som i huvudsak är vildsvin, älg, rådjur och hjort.

Glada grisar som gottar sig i halmen.